Фокус-група

Фокус-група

Фокус-група - якісний метод соціально-психологічних досліджень, спрямований на отримання глибинної інформації при залученні невеликої кількості респондентів. Проводиться у формі неформальної дискусії під керівництвом спеціально навченого посередника (модератора), який направляє дискусію за заздалегідь підготовленим планом.

Групові інтерв'ю є найбільш поширеною формою дослідницької роботи, що базується на з'ясуванні думки людей з тих чи інших проблем. Процес обміну думками фіксується на аудіо- чи відеозапис для подальшого аналізу, може використовуватися як вихідний матеріал для розробки більш грунтовного психологічного або соціологічного дослідження.

Жвава і емоційна розмова учасників фокус-груп інколи дозволяє несподівано проникнути в більш глибокі пласти проблеми. Фокус-групи, наприклад, можна використовувати для вивчення звичок споживачів або впливу яких-небудь подій, пропагандистських кампаній, рекламних, ПР-заходів на громадськість чи окремих груп людей, об'єднаних спільним інтересом. Таке інтерв'ю можна також використовувати і для оцінки ставлення людей до певного об'єкту або події, наприклад, нового законодавства, політичного, економічного та іншого рішення державних органів, маркетингових заходів.