Інтент-аналіз

Інтент-аналіз

Інтент-аналіз дозволяє визначити наміри комунікантів, що стоять за їх промовою, та вплив цих намірів на організацію дискурсу. Важливою особливістю інтент-аналізу виступає його спрямованість до відповідних мовних матеріалів, таким їх характеристикам, які пов'язані з ходом спілкування, практичною діяльністю його учасників. Виявляються не тільки типові наміри, що виражаються відкрито (прохання, наказ), але й інші інтенції (в тому числі неусвідомлювані), які сприймаються партнерами і складають психологічну реальність комунікації.

Інтенціональна складова виступає найважливішою психологічною складовою спілкування. Інтенції, трактуються в широкому сенсі як предметні спрямованості суб'єкта, утворюють основу і глибинний психологічний зміст мовлення, яке безпосередньо пов'язане з цілями діяльності і «баченням світу» суб'єктом, його бажаннями, потребами, установками. Розуміння мовця багато в чому визначається сприйняттям саме інтенціонального аспекту мовлення. Відповідно, без звернення до інтенціонального плану спілкування неможливо усвідомити не тільки, чому і навіщо здійснюється комунікація, але, що не менш важливо, її результати.

Методики інтент-аналізу і дані про форми вираження інтенціонального стану комунікатнів важливі для проведення психологічної експертизи і можуть використовуватися PR-фахівцями, політичними та громадськими діячами. Вони також здатні допомогти в розробці питань, пов'язаних з ефективністю вербальної комунікації, розвитком комунікативних навичок та поліпшенням розуміння.