Контент-аналіз

Контент-аналіз

Контент-аналіз - це якісно-кількісний метод виявлення та оцінки специфічних характеристик різних типів дискурсів, психологічного впливу контенту ЗМІ, текстів та інших носіїв інформації (відеозаписів, інтерв'ю, відповідей на відкриті питання анкети і т. ін.). Суть методу полягає в підрахунку частотності повторюваних, спеціально обраних слів, які характеризують тексти статей періодичної преси, книг і промов. За допомогою методу можна визначити напрям і інтенсивність обговорення спільнотою тих чи інших проблем.

Основні труднощі при роботі з текстовими документами - вміння провести якісний аналіз, тобто виділити смислові одиниці. Його ефективність багато в чому залежить від професійної компетентності дослідника, рівня його творчих можливостей.

Крім простого підрахунку частот зустрічальності тих чи інших смислових одиниць можливе застосування більш складних статистичних прийомів (кореляційний аналіз, факторний аналіз, тощо). Надійність методів можна забезпечити застосуванням відповідного програмного забезпечення, що дозволяють досить швидко і надійно проаналізувати величезний обсяг інформації і звільнити кодувальників від стомлюючого ручного способу.