Опитування

Опитування

Опитування є одним з найпоширеніших методів кількісного дослідження.

Суть методу заснована на усному або письмовому зверненні до досліджуваної групи людей із запитаннями, зміст яких представляє дослідницький інтерес. Особливістю спілкування в процесі опитування є те, що воно, з одного боку, повинно відповідати вимогам наукової процедури, а з іншого - виходити з того, що джерелом інформації виступають рядові учасники досліджуваних процесів, усвідомлюють ці процеси в рамках повсякденного життєвого досвіду.

Можливі структуровані питання з однаковим набором запитань для кожного респондента і неструктуровані, коли питання задаються в залежності від отриманих відповідей.

Опитування може застосовуватися для складання статистичних або динамічних уявлень про стан суспільства, громадської думки, стан політичної та соціальної ситуації з метою прогнозування дій або явищ.