Статистичні підрахунки

Статистичні підрахунки

Якщо є певний масив інформації, то за допомогою спеціальних математичних процедур з нього можна отримати цікаві висновки. Основними інструментами можуть стати описова та індуктивна статистики. Перша дозволить наочно і компактно представити отримані дані у формі графіків, таблиць та відповідних статистичних показників. А друга дозволить на основі невеликої кількості даних виявити закономірності, властиві всім досліджуваним об'єктам.

За допомогою методів статистики можна виявити взаємозв'язки отриманих даних (кореляційний аналіз), виявити характерні відмінності між групами результатів (порівняння середніх), побудова прогнозів (регресійний аналіз, логлінейний аналіз), виявлення структури даних (багатовимірне шкалювання, кластерний і факторний аналізи).

Для статистичних підрахунків використовуються програмні продукти з відкритим кодом, що дозволяє регулярно розширювати методи аналізу і відображення даних.