Фокус-група

Фокус-група - якісний метод соціально-психологічних досліджень, спрямований на отримання глибинної інформації при залученні невеликої кількості респондентів. Проводиться у формі неформальної дискусії під керівництвом спеціально навченого посередника (модератора), який направляє дискусію за заздалегідь підготовленим планом.

Опитування

Опитування є одним з найпоширеніших методів кількісного дослідження. Суть методу заснована на усному або письмовому зверненні до досліджуваної групи людей із запитаннями, зміст яких представляє дослідницький інтерес.

Інтернет-опитування

Онлайнові маркетингові дослідження надають необмежені можливості вивчення споживачів, ринків і ринкових сегментів, конкурентів, каналів дистрибуції та тенденцій. Ніколи раніше у компаній не було можливості отримати від споживачів настільки великий об'єм інформації.

Психосемантичні дослідження

Методи психосемантики використовуються для вимірювання індивідуальної системи суб'єктивних значень різних об'єктів для людини. Психосемантика виникла на кордоні розділів семіотики, психолінгвістики, психології сприйняття і особистості.

Контент-аналіз

Контент-аналіз - це якісно-кількісний метод виявлення та оцінки специфічних характеристик різних типів дискурсів, психологічного впливу контенту ЗМІ, текстів та інших носіїв інформації (відеозаписів, інтерв'ю, відповідей на відкриті питання анкети і т. ін.).

Інтент-аналіз

Інтент-аналіз дозволяє визначити наміри комунікантів, що стоять за їх промовою, та вплив цих намірів на організацію дискурсу. Важливою особливістю інтент-аналізу виступає його спрямованість до відповідних мовних матеріалів, таким їх характеристикам, які пов'язані з ходом спілкування, практичною діяльністю його учасників.

Статистичні підрахунки

Якщо є певний масив інформації, то за допомогою спеціальних математичних процедур з нього можна отримати цікаві висновки. Основними інструментами можуть стати описова та індуктивна статистики. Результати статистичних досліджень є одним із інструментів в системі прийняття рішень.